Boligfeltet på Kjæråsen

Roalsø Arkitekter har inngått en avtale med Q2 Arkitekter AS i Arendal (se nyhet). Boligfeltet på kjæråsen i Grimstad er et av prosjektene det samarbeides om. Det bygges omtrent 140 ny boenheter hvor Grimstad Bygg AS står for utbyggingen av de fleste byggene. Her prosjekteres og bygges både eneboliger, to- og firemannsboliger og rekkehus. Flere av boligene er tilrettelagt for husbankfinansiering.

Moderne enebolig i Lillesand

Prosjektbeskrivelse kommer snart.

Ny frittliggende garasje i Horten.

Prosjektbeskrivelse kommer snart.

Tilbygg til enebolig på Slettheia

Prosjektet gjelder tilbygg til flott enebolig med god beliggenhet på Slettheia i Kristiansand. Det eksisterende bygget er fra 60-tallet og tiltakshaver ønsket lik stil på tilbygget, men samtidig god utnyttelse av plan og ny stor garasje. Det ble i tillegg prosjektert for en frittliggende vinterhage med takterrasse.

Dispensasjon: Ja, med hensyn på utnyttelse av areal og med hensyn på avstand fra nabogrense.

Tilbygg til enebolig på Andøya

Andøya er en bebodd øy i indre skjærgård noe sør for Kristiansand sentrum. Prosjektet som beskrives tar for seg et tilbygg mellom eksisterende enebolig og garasje. Dette området er noe trangt og avlukket og brukes dermed lite. Tiltakshaver har flere barn og ønsket en egen stue for barna i tilbygget, samt god arealutnyttelse for nye soverom og boder. Tilbygget er prosjektert med flatt takk for å best mulig tilpasses med bolig og garasje, samt ikke skape unødvendig sjenering. Det ble i tillegg søkt om flere mindre fasadeendringer på eneboligen og garasjen.

Dispensasjon: Ja, for reguleringsplan med hensyn til vinkel på tak.

Tilbygg til barnehage i Arendal

Dette prosjektet omhandlet et større tilbygg til barnehagen Soria Moria AS i Arendal. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Q2 Arkitekter AS. Tilbygget ble bygget av Veidekke. I tillegg til arkitekttegninger leverte vi både arbeidstegninger og vinduslister.

Totalrenovering av næringsbygg i Arendal.

Prosjektbeskrivelse kommer snart.

Bruksendring - kjeller til utleiedel

Prosjektet gjelder tillatelse til utleie av kjeller i et rekkehus i Trondheim. Det er et vanlig problem at kjellere ikke tilfredsstiller kravene for utleie. Videre må det uansett søkes tillatelse ettersom man endrer boligformålet til kjelleren. Dette prosjektet var et typisk eksempel på dette, hvor løsningen både ble godkjent av kommunen, samt rimelig å gjennomføre. Det ble prosjektert med nye vinduer i tenkt stue og soverom, samt ny inngangsdør for kjellerenheten. Vinduer ble prosjektert med størrelser for å dekke både rømings- og lysbehov.