Arkivet

Her kan du lese relevante nyheter om Roalsø Arkitekter

Hjem
Bilde fra konferansen på Nordic design day 2015

Nordic Design Day 2015

Det ble for første gang holdt Nordic Design Day for Vectorworks, på The Thief hotel og konferansesenter i Oslo.

Les mer

Seminaren Nordic Design Day inneholdt flere foredrag om programvaren Vectorworks, dens nye funksjoner etter 2016-versjonen og flere brukererfaringer fra ulike bedrifter i norden. Bedriftens CEO Sean Flaherty var også på besøk og fortalte om detaljer rundt 2016-oppdateringen og videre tanker for bedriften. Representanter fra både Norge, Sverige og Finland var til stedet under seminaren.

Roalsø Arkitekter ønsker å gå over til et komplett 3D software og ser nå på mulighetene for å ta i bruk Vectorworks.

Sentral godkjenning logo

Sentral Godkjenning

Roalsø Arkitekter har fått sentral godkjenning for prosjektering av arkitektur og konstruksjonssikkerhet.

Les mer

Roalsø Arkitekter har fått godkjent søknad om sentral godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27.juni 2008 §22-1 og forskrift om byggesak av 26.mars 2010 nr488. Dermed har bedriften nådd enda et mål innen 1års drift. Roalsø Arkitekter har fått godkjenning innen:
  • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 1
  • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1
Godkjenningsbeviset finner du her.
Håntrykk mellom partnere

Rammeavtale inngått med Q2 Arkitekter AS

Roalsø Arkitekter har gått inn i et samarbeid med Q2 Arkitekter AS.

Les mer

Q2 Arkitekter ble etablert i 2006 og driver med arkitekttjenester på lik linje med Roalsø Arkitekter. Formålet med avtalen blir for Roalsø Arkitekter å bistå Q2 Arkitekter AS med teknisk tegning til ulike prosjekt etter behov, samt for begge parter å fremme erfaringsutveksling. Avtalen gjelder fra 1.1.2015.