Roalsø Arkitekter er et arkitektfirma som startet i oktober 2014. Vi driver med alle slags arkitektrelaterte prosjekter og rådgivning innen byggebransjen. Bedriften holder til i Kristiansand, men tar på seg oppdrag landet rundt.

På denne siden kan man lese om bedriften, se på ulike gjennomførte prosjekt og se hvilke tjenester som tilbys. Enten det er noe du lurer på eller hvis du ønsker å bestille en tjeneste er det bare å ta kontakt.

Ring på Tlf: 97007437 eller send
E-post: arkitekter@roalso.com

Tjenester

Under finnes en kort oppsummering av tjenestene som tilbys.
Det er selvfølgelig mulig å kombinere flere tjenester.
Vi kan også hjelpe til i søknadsprosessen.

bilde av nybygg

Nybygg

Ny og flott arkitekttegnet enebolig, tomannsbolig, enebolig med leilighet, hytte ved sjøen eller på fjellet? Ny garasje eller carport? Det meste kan ordnes så lenge man har et ønske og et behov. Hvordan skal din drømmebolig se ut?

bilde fra bks.byggforsk.no

Tilbygg og påbygg

Har du allerede en bolig du ønsker å utvide? Gjøre et eller flere rom større, lage et utstikk på loftet eller heve hele taket for å få en ekstra etasje. Tilbygg eller påbygg kan ofte være en smart løsning.

bilde av bruksendring

Bruksendring

Ønsker du å endre planløsningen i huset? Har du lyst å leie ut kjelleren men er usikker på om den er godkjent? Vi tar oss av rådgivning, tegninger og søknad som må til for å få godkjennelsen i orden.

bilde fra annonse.klikk.no

Energi og Radon

Roalsø Arkitekter tilbyr også energianalyse og/eller radonmåling av boligen din. Resultatet fra analysen vil gjennomgås med kunde og rådgivning til eventuelle tiltak vil bli gitt

Nyheter

Stikk innom arkivet for å lese mer om relevante nyheter for roalsø arkitekter

Kurs

Roalsø Arkitekter har et ønske om å inneha relevant, bred og oppdatert kunnskap innen arkitektur og rådgivning til bygg. Her en en oversikt over kurs bedriften har tatt.

Byggteknisk forskrift(TEK10)

Sted: NITO konferansesenter i Oslo.

Kurset i TEK10, arrangert av faggruppen for bygg og anlegg (FBA) inneholdt følgende tema:

 • Plan- og bygninsloverns oppbygging
 • Ansvarssystemet - roller og krav til ansvarlige foretak
 • Kontroll og tilsyn
 • Endringer - hva er endret og hva skal endres
 • Forskrift om tekniske krav til byggverk
tek10

Saksforskriften (SAK10)

Sted: Holberg Terasse Kurs- og Konferansesenter i Oslo

Kurset i SAK10, arrangert av faggruppen for bygg og anlegg (FBA) inneholdt følgende tema:

 • PBL grunnlag og oppbygging
 • Søknads- og ansvarssystem
 • Kommunens oppgaver ved byggesaksbehandling
 • Ansvarlig søker(SØK)- roller og oppgaver
 • Ansvarlig prosjekterende (PRO)- roller og oppgaver
 • Ansvarlig utførende (UTF)- roller og oppgaver
 • Ansvarlig kontrollerende - roller og oppgaver
sak10

Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg

Sted: Ingeniørenes Hus i Oslo.

Kurset i prosjektgjennomføring, arrangert av faggruppen for bygg og anlegg (FBA) inneholdt følgende tema:

 • Rådgiverkontraktene
 • Praktisk anbudsrett
 • Prosjekt og entreprisemodeller
 • Ansvarlig søker(SØK)- roller og oppgaver
 • Kontrakts- og tilbudsfasen
 • Tilleggs- og endringsreglene
 • Fremdrift/fristforlengelse/forsering/dagmulkt
 • Overtakelse og sluttoppgjør
prosjektgjennomføring bilde

Radon - Målinger og tiltak

Sted: Ingeniørenes Hus i Oslo.

Kurset i radon arrangert av faggruppen for bygg og anlegg (FBA) inneholdt følgende tema:

 • Hva er radon?
 • Lover og regler knyttet til radon
 • Måling av radon
 • Tiltak til eksisterende bygninger
 • Sikring mot nye bygninger
forklaring av radon

Prosjektering av Passivhus

Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter i Oslo.

Kurset i prosjektering av passivhus, arrangert av faggruppen for bygg og anlegg (FBA) inneholdt følgende tema:

 • Energidesign
 • Energiberegninger og energimerkeordningen
 • Innemiljø
 • Tekniske installasjoner
 • Bygningsfysikk og byggeteknikk
 • Byggeprosess økonomi
 • Eksempler fra bransjen

Godkjent kurs gir oppføring på Lavenergiprogrammets register over rådgivere i prosjektering av passivhus.

passivhus

Simien - Energieffektivisering

Sted: Kruse Smith AS i Kristiansand.

Kurset i Simien arrangert av Kruse Smith AS inneholdt følgende tema:

 • Plan og bygningslov(PBL) og Teknisk forskrift (TEK10) i forhold til krav om energi ved boliger
 • Energimerking
 • Simien - Formål og metode
 • Simien - Gjennomgang med eksempler
energi effektivisering, bilde av simien

Lean Six Sigma - Gult belte

Sted: NITO kompetansesenter i Oslo.

Kurset i Lean Sig Sigma - gult belte arrangert av Lean Communications og NITO inneholdt følgende tema:

 • Hva er LEAN, six sigma og lean six sigma
 • Hvor kommer det fra
 • Hvor brukes det
 • Hva kan det brukes til
 • Mål med Lean Six Sigma
Bestått kurs gir sertifiseringen Lean Six Sigma - Gult belte.
sigma

Om oss

Roalsø Arkitekter ble stiftet av Fredrik Roalsø den 31.oktober 2014. Bedriften driver med arkitektvirksomhet og rådgivning innen byggebransjen. Foretaket holder til i Kristiansand men tar på oppdrag fra hele landet.


Visjon

"Å være den foretrukne tilbyder av arkitekttjenester"

Verdier

Kundefokus - Roalsø Arkitekter skal ha kunden i fokus og gjøre mest mulig for å tilfredsstille kundens krav når oppdrag utføres.
Konkurransedyktighet - Bedriften skal være konkurransedyktig på pris.
Resultatorientert - Det skal settes høye krav til kvaliteten av det endelige resultat til kunde.
Relasjonsbyggende - Bedriften skal prioritere faste kunder og streve etter å etablere kontaktnett i bransjen for god erfaringsutveksling og læring.